top of page

Vår första kull föddes 11 feb 1994 . Det blev 2 hanar och 3 tikar. Mamman hette Lunette och mormor Luna. Pappan Odenhills Tellus. Tellus och Luna, jord och måne, gjorde att vi höll oss i universum och gav hundarna namn efter stjärnor.

Castor ED ua, HD ua utställd några gånger med 1 Ökl och CERT som bästa

Dog 8,5 år gammal i magomvridning

Pollux ED ua HD ua utställd med 2 i ukl

Dog 5,5 år gammal i lymfom

Bellatrix ED 1 HD ua utställd med 1 Ökl, flera CK och ett CERT

Dog 7,5 år gammal i livmodercancer

Mira ED ua HD ua utställd med 1 Ökl, ett par CK och ett CERT

Dog 11 år gammal

Capella "Samba" ED uaHD ua Utställd 2 ggr med ökl 2 som bäst

Dog 11 årgammal

bottom of page